Buy-A-House Project

Happy family and house at sunset in a meadowred door imageHelping hands - build

Help us to buy a house for Huis Jabes

To ensure that Huis Jabes remains a safe haven for abused women and children in the future, we must urgently purchase a property in the name of the SOS Trust. Since the Huis Jabes’ inception in 2008, we have rented our safe houses from third parties. However, the instability of rental agreements is a threat to the long-term sustainability of Huis Jabes. The best solution to this problem is for us to purchase a suitable property for Huis Jabes, but we need to generate sufficient capital from donations to do so.

GOOD NEWS! During the last quarter of 2017, the usage of a seven bedroom house was donated to the SOS Trust. The agreement was that the SOS Trust has the first right to purchase the house, within a 5 year period from the donor, at a predefined price (R2 600 000 with a 7% annual escalation).

The funding strategy:

  • Raise R2 600 000 during 2018. 
  • All donations are tax deductible (18A).

 

Bank Details of the Buy-a-House project

Account Name:                       SOS TRUST

Bank Name:                            First National Bank/ FNB

Brach Name:                           FNB Private Wealth Cape Town

Branch Code:                           209809

Account number:                    62695649437

Reference:                                House-“Your Surname”

 

Please feel free to contact us for any information at donations@sostrust.co.za

Thank you for your open heart and willingness to support us.

Regards,

The Huis Jabes Team

——————————————————————————————————————————

Help ons om ‘n huis te koop vir Huis Jabes

Om te verseker dat Huis Jabes steeds ‘n veilige hawe vir mishandelde vroue en kinders in die afsienbare toekoms bied, moet ons dringend ‘n eiendom koop in die  naam van die SOS Trust. Sedert Huis Jabes se ontstaan in 2008, het ons veilige huise van derde partye gehuur. Maar die onstabiliteit van huurooreenkomste bied ‘n bedreiging vir die langtermyn volhoubaarheid van Huis Jabes. Die beste oplossing vir hierdie probleem is vir ons om ‘n geskikte eiendom te koop, maar ons moet voldoende kapitaal uit skenkings genereer om dit te doen.

Goeie Nuus! Gedurende die laaste kwartaal van 2017 is die gebruik van ‘n sewe slaapkamerhuis aan die SOS Trust geskenk. Die ooreenkoms was dat die SOS Trust die eerste reg het om die huis binne 5 jaar vanaf die skenker te koop teen ‘n voorafbepaalde prys (R2 600 000 met ‘n jaarlikse eskalasie van 7%).

Die befondsingstrategie:

  • Samel R2 600 000 gedurende 2018 in.
  • Alle donasies is belasting aftrekbaar (18A).

 

 

Bank Details of the Buy-a-House project

Account Name:                       SOS TRUST

Bank Name:                            First National Bank/ FNB

Brach Name:                           FNB Private Wealth Cape Town

Branch Code:                           209809

Account number:                    62695649437

Reference:                                House-“Your Surname”

 

Dankie vir u oop hart teenoor Huis Jabes.

Kontak ons by donasies@sostrust.co.za

Die Huis Jabes span

Contact_Us_Image